Obecně závazná vyhláška obce Chrášťovice č. 3/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů

Verze pro tiskPDF verze

Vyvěšeno na úřední desce obce dne: 29.12.2016