Archiv

Návrh rozpočtu SOSP na rok 2018

Vyvěšeno dne: 23.11. 2017

Žádost o spolupráci - dotazník Blackout

Vážení spoluobčané,obracíme se na Vás se žádostí o spolupráci v návaznosti na výpadek elektrické energie způsobený v závěru měsíce října vichřicí Herwart. Výpadek elektrické energie může být mnohem většího rozsahu, je proto důležité získat přehled o tom, jak jsou obyvatelé Jihočeského kraje připraveni.Opatření obecné povahy

Vyvěšeno dne: 8. 11. 2017

Žádost o provedení ořezu

Vyvěšeno: 1. 11. 2017

Stránky

Přihlásit se k odběru Zdroj pro titulní stránku