Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí

Verze pro tiskPDF verze

Od 2. 10. 2017 do 13. 10. 2017 bude vždy v úředních hodinách nebo po domluvě v budově obecního úřadu vyložen k veřejnému nahlédnutí katastrální operát obnovený přepracováním na digitalizovanou katastrální mapu v části katastrálního území Chrášťovice.

Dne 13. 10. 2017 od 8:00 do 11:00 hod bude veřejnému nahlédnutí přítomen zaměstnanec katastrálního úřadu.

 

Vyvěšeno dne: 1. 9. 2017

Příloha: