Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu novým mapováním

Verze pro tiskPDF verze

„Dne 12.9.2018 od 16 hodin v kulturním domě se uskuteční informativní schůzka ohledně zpracování obnovy katastrálního operátu novým mapováním na části katastrálního území Chrášťovice ve zpracováníKatastrálního pracoviště Strakonice. Jedná se o lokality, které nebyly předmětem zpracování Komplexních pozemkových úprav zpracovaných v roce 2012, tedy zejména o zastavěnou část obce.Tato obnova začíná etapou Zjišťování průběhu hranic pozemků a vnějšího obvodu budov, ke kterému budou od 17.9.2018 postupně zváni všichni vlastníci nemovitostí.“

 

Vyvěšeno dne: 6. 8. 2018

Příloha: