Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření a Závěrečný účet obce Chrášťovice za rok 2016