Mobilní rozhlas

Oficiální web obce Chrášťovice

Kaplička a památník na návsi ChrášťovicVítejte na oficiálních stránkách obce Chrášťovice. Naše obec leží v Jihočeském kraji, zhruba 10 km severně od Strakonic. Přesnou polohu Chrášťovic najdete na této mapě, Klínovice pak najdete zde.

Umístění obce a nadmořská výška 500 m. n. m. umožňuje krásný výhled po okolí a na šumavské kopce. Z Chrášťovic uvidíte například Kleť, Boubín, Bobík, lyž. areál Zadov a další kopečky, při dobré viditelnosti spatříte i Velký Javor. Šumava se táhne po celém jižním obzoru a výhled je to opravdu okouzlující. V okolí Chrášťovic najdete plno rybníků a hluboké lesy, které se v létě stávají cílem houbařů a milovníků cykloturistiky.

Chrášťovice jsou malou obcí a společně s Klínovicemi, které spadají pod obec Chrášťovice, čítají okolo 250 obyvatel s trvalým pobytem. Od jara do podzimu je pak třeba připočítat chataře a chalupáře, kteří přijíždějí z rušných měst a užívají si zdejší klid a pohodu. I přes relativně nízký počet obyvatel se v naší obci koná řada tradičních kulturních akcí, při kterých není o zábavu nouze.

Rodiště Tomáše a Jana ČapkovýchPokud se do Chrášťovic vydáte, pak byste neměli minout náves s nedávnou rekonstruovanou kapličkou, nebo rodiště Tomáše Čapka, dávného prezidenta Bank of Europe, a Jana Čapka, česko-amerického novináře a spisovatele. O historii obcí se dozvíte více v sekci Historie.

V okolí Chrášťovic najdete mnoho zajímavých cílů. Za zmínku stojí Sedlice, kde se vyrábí tradiční Sedlická krajka a 3 kilometry vzdálená obec Radomyšl, která byla zvolena Jihočeskou vesnicí roku 2005. V Radomyšli i v Sedlici je možné využít ubytovací zařízení.

Život v Chrášťovicích a Klínovicích plyne svým vlastním tempem a my, místní obyvatelé, zde žijeme rádi a spokojeně. Jestliže si k nám najdete cestu, vřele vás přivítáme a podělíme se s vámi o krásu okolní přírody. Jistě si odsud odvezete kus klidu a pohody i k vám domů.


Zrušení nařízení SVS - ptačí chřipka

SVS ukončila ochranná opatření ohledně nákazy ptačí chřipky v obci Klínovice.

Vyvěšeno dne: 14.2.2022

Nakládání s komunálním odpadem v obci

Níže občany informujeme o nakládání s komunálním odpadem v obci, o možnostech prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu. Zjistí zde také kvantifikované výsledky odpadového hospodářství obce včetně nákladů na provoz obecního systému.

Vyvěšeno dne: 11.2.2022

Jak správně vytápět

Ministerstvo životního prostředí zakázalo zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, od 1. 9. 2022 používat k lokálnímu vytápění kotle na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy.

V přiloženém letáku jsou uvedené informace nejen jak správně provozovat spalovací zařízení na pevná paliva v domácnostech, ale také odkazy na dotační programy pro výměnu kotlů, včetně základních informací o kotlíkových dotacích určených pro domácnosti s nižšími příjmy.

Vyvěšeno dne: 11.2.2022

Změna nařízení SVS - ptačí chřipka Klínovice

SVS zrušila opatření přijatá v pásmu ochranném a na naše katastrální území se nyní uplatňují opatření určená pro pásmo dozoru.Toto nařízení je platné do 12.2.2022.

Vyvěšeno dne: 7.2.2022

Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu

Městský úřad Strakonice, odbor dopravy stanovuje od 7.2. do 18.2. 2022 přechodnou úpravu provozu na silnici č. III/139 a místní komunikaci v obci Chrášťovice z důvodu pokládky kabelu VN a NN.

Oznámení o vydání opatření obecné povahy

Ministerstvo zemědělství oznamuje vydání opatření obecné povahy, kterým vydalo Národní plán povodí Labe.

Vyvěšeno dne: 2.2.2022

Nařízení Státní veterinární správy - ptačí chřipka

Na základě potvrzení výskytu ptačí chřipky v Klínovicích jsou oba naše katastry v ochranném pásmu.

Soupis drůbeže a jiných ptáků chovaných v zajetí bude proveden během víkendu. Děkujeme za součinnost.

Kontejner k bezpečnému uložení případných uhynulých ptáků označený "VPŽP 2. kategorie - není určeno ke krmení zvířat" je přistaven před obecním úřadem.

Vyvěšeno dne: 14. 1. 2022

Stránky

Přihlásit se k odběru Zdroj pro titulní stránku