Mobilní rozhlas

Obecní vyhlášky

Obecně závazná vyhláška obce Chrášťovice č. 3/2015

OBEC CHRÁŠŤOVICE

Obecně závazná vyhláška č. 3/2015,

o místním poplatku ze psů

Nařízení obce Chrášťovice o úpravě užívání některých druhů paliv pro malé spalovací zdroje

 

OBEC CHRÁŠŤOVICE

 

NAŘÍZENÍ OBCE CHRÁŠŤOVICE

 

č. 1/2005

  

 

o úpravě užívání některých druhů paliv pro malé spalovací zdroje

 

O úhradě vodného

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006

o úhradě vodného ve dvousložkové formě

Zastupitelstvo obce Chrášťovice se na svém zasedání dne 4.8.2006 usneslo vydat v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a podle ustanovení §20 odst. 4 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění a o změně některých zákonů tuto obecně závaznou vyhlášku:

Stránky

Přihlásit se k odběru Zdroj pro titulní stránku