Mobilní rozhlas

Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2021