Mobilní rozhlas

Nařízení státní veterinární správy - ptačí chřipka

Verze pro tiskPDF verzeNařízení státní veterinární správyNa základě potvrzení výskytu nebezpečné nákazy – ptačí chřipky- v katastrálním území Rojice, Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihočeský kraj,nařizujetoto mimořádné veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – ptačí chřipky.

Vzhledem k ohnisku nákazy bylo vymezeno ochranné pásmo a pásmo dozoru. Do pásma dozoru spadají celá katastrální území Chrášťovic a Klínovic.Všem chovatelům ptáků v pásmu dozoru se nařizuje především:Zákaz veškerého pohybu drůbeže, kuřic před snáškou, jednodenních kuřat a vajec, který nebyl ohlášen 24 hodin předem Krajské veterinární správě

Zákaz přemisťování nebo rozmetávání použité podestýlky, hnoje nebo kejdy z chovu bez ohlášení 24 hodin předem Krajské veterinární správě

Zároveň proběhne v pásmu dozoru soupis všech komerčně drůbežářských hospodářství, kde je chována drůbež nebo jiní ptáci chovaní v zajetí.