Návrh závěrečného účtu a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SOSP za rok 2019