Opatření obecné povahy č.1/2015 - výjimka ze základních podmínek ochrany bobra evropského