Mobilní rozhlas

Oznámení občanům

Volby do zastupitelstva obce konané ve dnech 23. - 24. 9.

Zastupitelstvo obce Chrášťovice na svém zasedání konaném dne 18. 5. 2022 stanovilo v souladu s ust. § 67 zákona o obcích, že pro volební období 2022–2026 bude do výše uvedeného zastupitelstva obce voleno c e l k e m 7 členů zastupitelstva.

Veřejná vyhláška - návrh změny územního plánu Chrášťovice

Obecní úřad Chrášťovice, který zajistil splnění kvalifikačních požadavků dle § 24 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), pořizuje zkráceným postupem změnu č. 1 územního plánu Chrášťovice.

Vyvěšeno dne: 1.6. 2022

Bude sejmuto: 19.7.2022

Volby do zastupitelstva obce 2022

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schválilo 7 členů zastupitelstva obce pro příští volební období 2022-2026.

Potřebný počet podpisů na petici pro nezávislého kandidáta je 14

Potřebný počet podpisů na petici pro sdružení nezávislých kandidátů je 19

Přihlásit se k odběru Zdroj pro titulní stránku