Mobilní rozhlas

Oznámení občanům

Volby do zastupitelstva obce konané ve dnech 23. - 24. 9.

Zastupitelstvo obce Chrášťovice na svém zasedání konaném dne 18. 5. 2022 stanovilo v souladu s ust. § 67 zákona o obcích, že pro volební období 2022–2026 bude do výše uvedeného zastupitelstva obce voleno c e l k e m 7 členů zastupitelstva.

Přihlásit se k odběru Zdroj pro titulní stránku