Mobilní rozhlas

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy

Verze pro tiskPDF verze

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy.

Vyvěšeno dne: 4. 11.  2022