Mobilní rozhlas

Volby do zastupitelstva obce konané ve dnech 23. - 24. 9.

Verze pro tiskPDF verze

Zastupitelstvo obce Chrášťovice na svém zasedání konaném dne 18. 5. 2022 stanovilo v souladu s ust. § 67 zákona o obcích, že pro volební období 2022–2026 bude do výše uvedeného zastupitelstva obce voleno c e l k e m 7 členů zastupitelstva.

Zájemci o členství v okrskových volebních komisích (dále OVK) se mohou hlásit od 1.7.2022 na Obecním úřadu v Chrášťovicích případně na telefonu 730 700 217Jen připomínáme zvážit účast v okrskových volebních komisích z důvodu konání strakonické pouti právě ve dnech voleb.Upozorňujeme všechny zájemce o členství v OVK, že I. zasedání OVK se uskuteční v pátek 2. září 2022 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Chrášťovicích. Členové budou pozváni na toto zasedání zasláním pozvánky. Účast členů je povinná, neboť skládají slib a losuje se předseda a místopředseda OVK. Při neúčasti jak na tomto I. zasedání OVK, tak i v každém volebním dni, se odměna krátí na základě příslušné vyhlášky Ministerstva vnitra ČR. Důvody neúčasti nejsou rozhodné, tzn., že i při řádné omluvě se odměna krátí a omluva se neuznává.