Mobilní rozhlas

Zápisy 2012

Zápis 2/2012

ze zasedání Zastupitelstva obce Chrášťovice konaného dne 1.2.2012 od 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ v Chrášťovicích

Přítomni: Čapek Jiří, Hoch Vladimír, Hoštička Vladimír, Komrska Stanislav, Ing. Kučera Václav, Vojta Pavel

Zahájení zasedání zastupitelstva

Starosta zahájil jednání zastupitelstva obce konstatováním, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a je usnášeníschopné, neboť je přítomno 6 členů zastupitelstva obce. Čas zahájení: 18:11 hodin.

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovale

Zápis 1/2012

ze zasedání Zastupitelstva obce Chrášťovice
konaného dne 4.1.2012 od 18:00 hodin v zasedací místnosti v Chrášťovicích

Přítomni: Blatský Josef, Čapek Jiří, Hoch Vladimír, Hoštička Vladimír, Komrska Stanislav, Ing. Kučera Václav, Vojta Pavel

Zahájení zasedání zastupitelstva

Starosta zahájil jednání zastupitelstva obce konstatováním, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a je usnášeníschopné, neboť je přítomno 7 členů zastupitelstva obce. Čas zahájení: 18:19 hodin.

Stránky

Přihlásit se k odběru Zdroj pro titulní stránku