Mobilní rozhlas

Sběrný den nebezpečného a velkoobjemového odpadu.

Tento  den mohou občané bezplatně odevzdat nebezpečný, velkoobjemový a ostatní odpad firmě ROS a.s. Jedná se zejména o akumulátory,zářivky, televize,chemikálie,elektrický šrot, pneumatiky, koberce apod.

Kontejnery budou přistaveny na obvyklých místech v Klínovicích a Chrášťovicích

Vyvěšeno dne 29.3.2022

Datum: 
Sobota, 14 Květen, 2022 - od 00:00 do 23:45