Mobilní rozhlas

Oznámení občanům

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie v obci Klínovice dne 4. 4. 2023 od 8 do 17 hod.

Vyvěšeno dne: 15. 3. 2023

Likvidace odpadů v obci za rok 2022

V příloze jsou uvedené množství a náklady na likvidaci odpadu v obci za rok 2022. Popelnice s komunálním odpadem vyváží firma Technické služby Strakonice s.r.o. Tříděný odpad z kontejnerů vyváží firma ROS a.s. Na základě množství vytříděných složek odpadu získáváme odměny od firmy Ekokom. 

Děkujeme, že třídíte.

Vyvěšeno dne:: 3.3.2023

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 171 a násl. zákona č.

Přihlásit se k odběru Zdroj pro titulní stránku