Oznámení občanům

Závěrečný účet za rok 2018

Vyvěšeno dne: 2. 5. 2019

Informace pro občany - bioodpad

Skládka bioodpadu je umístěna jako v minulých letech

V Chrášťovicích na pozemku p.č. 3454 u laguny

V Klínovicích na pozemku p. č. 501 u budovy bývalé školy

Do přistaveného kontejneru patří: tráva, listí, plevel, zbytky rostlin

odděleně: větve křoviny

vyvěšeno dne: 5. 4. 2019

Přihlásit se k odběru Zdroj pro titulní stránku