Úřední deska

Oznámení Rally Pačejov

Vyvěšeno dne: 17.7.2019

Upozorňujeme občany, že dne 27.7. 2019 od 8:00 hod do 16:30 hod bude naší obcí probíhat rychlostní zkouška.

Informace pro občany - bioodpad

Skládka bioodpadu je umístěna jako v minulých letech

V Chrášťovicích na pozemku p.č. 3454 u laguny

V Klínovicích na pozemku p. č. 501 u budovy bývalé školy

Do přistaveného kontejneru patří: tráva, listí, plevel, zbytky rostlin

odděleně: větve křoviny

vyvěšeno dne: 5. 4. 2019

Stránky

Přihlásit se k odběru Zdroj pro titulní stránku